משלוח חינם ברכישה מעל 199 ש”ח

משלוח חינם ברכישה מעל 199 ש”ח    |    קני היום – קבלי מחר!

משלוח חינם ברכישה מעל 199 ש”ח 

my favorites

מדיניות החלפות והחזרות

מדיניות החלפת מוצר:

 1. החלפת מוצר באמצעות חשבונית תתאפשר תוך 14 ימים בלבד. החזר כספי יינתן כחוק תוך 7 ימי עסקים, מעל סכום קנייה של 50 ₪. החזר כספי יינתן לפי אמצעי התשלום בו שילם הלקוח. בגין ביטול עסקה ינוכו 5% או 100 ₪ מערך העסקה, לפי הנמוך מבניהם.
 2. הזיכוי הינו אישי ולא ניתן להעברה או למכירה.
 3. החלפת פריט יהיה בשווה ערכו בעת ההחלפה.

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים:

 1. ככלל המזמין רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן:
  “החוק”) שפורסם באתר: http://www.consumers.org.il/category/deal-annulment-regulations.
 2. ניתן לבטל רכישת מוצר בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר. הביטול ייעשה אך ורק בהודעה שתישלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החברה, בכתובת שצוינה בסעיף א(4) לעיל.
 3. במקרה של ביטול העסקה, יחויב הלקוח בשיעור של 5% אך לא יותר מ-100 ₪, בהתאם להוראות החוק.
 4. אם סופק המוצר למזמין, חלה על המזמין חובת החזרת המוצר אל החברה עצמה. המזמין יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
 5. המזמין יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח, זאת במידה שהמוצר כבר נשלח למזמין .
 6. החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים הבאים:
  א.    נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
  ב.    במקרה של כוח עליון כהגדרתו בחוק, אשר ימנע את המשך הביצוע התקין של המכירה .
  ג.     הודעה על ביטול המכירה תימסר למזמין בטלפון ו/או בדוא”ל לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
  ד.    במקרה שהמוצר אזל מהמלאי לאחר שהתבצעה הזמנה, רשאית החברה לבטל את המכירה ו/או
  להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .
 7. מקרים בהם לא ניתן לבטל עסקה מפורטים בחוק באתר:
   http://www.consumers.org.il/category/cases-for-no-annulment-rights
דילוג לתוכן